อบต. เทศบาลต้องรู้! รถดับเพลิง มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องจัดซื้อ

รถดับเพลิง 6 ล้อ

อบต. เทศบาลต้องรู้! รถดับเพลิง มีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องจัดซื้อ

กรณีเกิดไฟไหม้และเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปดับเพลิง ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ ยิ่งถ้าเป็นไฟไหม้ในเขตพื้นที่ชุมชน หรือ ชุมชนแออัด ก็ต้องควบคู่มากับความรวดเร็ว เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย วันนี้เราจึงมีหนึ่งในเครื่องมือสำคัญอย่าง เช่น รถดับเพลิง 6 ล้อ มาแนะนำ เราจะพาไปดูกันว่า รถดับเพลิง 6 ล้อ เป็นอย่างไร มีความสำคัญอะไรบ้าง ทำไมถึงต้องแนะนำให้ อบต. หรือเทศบาลจัดซื้อ

รถดับเพลิง คืออะไร?

รถดับเพลิง มีชื่อเรียกทางภาษาอังกฤษว่า fire engine คือ เป็นยานพาหนะบนท้องถนน (โดยปกติจะเป็นรถบรรทุก) ซึ่งที่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะดับเพลิง จุดประสงค์หลักของรถดับเพลิง ได้แก่ การขนส่งนักผจญเพลิงและน้ำ ไปยังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับการขนอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการการดับเพลิง รถดับเพลิงบางรุ่นมีหน้าที่พิเศษ เช่น การดับไฟป่า รวมถึงการกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยาน ตลอดจนอาจมีอุปกรณ์สำหรับการกู้ภัยเชิงเทคนิค
ความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน คือ รถใช้ในการดับไฟที่ไหม้อาคารบ้านเรือนต่าง ๆ เป็นต้นมีอุปกรณ์ในการดับไฟ เช่น ถังน้ำสำรอง สายสูบน้ำ หัวสูบ ระหว่างวิ่งไปเพื่อดับไฟจะเปิดไซเรนขอทางให้ยวดยานอื่นหลีกทางให้

รถดับเพลิงมีอยู่หลายรูปแบบ อาทิเช่น

• รถดับเพลิงธรรมดา รถดับเพลิงมาตรฐานเป็นยานพาหนะที่ออกแบบมาเพื่อปฏิบัติการการดับเพลิงเป็นหลัก วัตถุประสงค์หลักของรถ คือ การขนส่งนักผจญเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ, การจัดหาน้ำจำกัดเพื่อต่อสู้กับไฟ และการขนเครื่องมือ, อุปกรณ์ และท่อที่นักดับเพลิงต้องการ เครื่องมือที่ใช้ในรถดับเพลิงจะแตกต่างกันไป เครื่องมือมาตรฐานที่พบในรถดับเพลิงประกอบด้วยบันไดปีน, เครื่องมือกู้ภัยไฮดรอลิก (ขากรรไกรช่วยชีวิต), สปอตไลต์, สายดับเพลิง, ถังดับเพลิง, เครื่องช่วยหายใจชนิดถังติดตัว และกล้องถ่ายภาพความร้อน
• รถดับเพลิงติดบันไดยาว คือ รถดับเพลิงที่ติดตั้งด้วยเสาปั้นจั่นที่ขยายได้ ซึ่งช่วยให้นักผจญเพลิงสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่สูงได้ และสามารถทำการฉีดพ่นน้ำไปยังที่จุดเกิดเพลิงไหม้ได้ อีกทั้งเป็นเส้นทางเข้าถึงสำหรับนักผจญเพลิงและเส้นทางหลบหนีสำหรับนักผจญเพลิง ตลอดจนบุคคลที่ได้รับประสบอัคคีภัยได้รับการช่วยชีวิต
• รถรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงเฉพาะทาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการขนส่งน้ำปริมาณมากไปยังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อให้พร้อมสำหรับการดับเพลิง มีประโยชน์อย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีถังดับเพลิง และแหล่งน้ำธรรมชาติไม่เพียงพอ หรือยากต่อการใช้ประโยชน์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบให้รับน้ำหนักได้ 5,000–12,000 ลิตร
• รถดับเพลิงอากาศยาน รถดับเพลิงอากาศยานเป็นรถดับเพลิงเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อใช้ใน สนามบินขนาดเล็กในอุบัติเหตุอากาศยาน คุณลักษณะบางอย่างที่ทำให้รถดับเพลิงอากาศยานมีความพิเศษไม่เหมือนใคร คือ ความสามารถในการเคลื่อนที่บนพื้นที่ขรุขระนอกทางวิ่งเครื่องบิน และ บริเวณท่าอากาศยาน, ความจุน้ำขนาดใหญ่ เช่นเดียวกับถังโฟม, ปั๊มความจุสูง และสายส่งน้ำ/โฟม รถดับเพลิงอากาศยานที่ใหม่กว่ายังรวมระบบการฉีด/หัวฉีดแบบคู่ ที่เพิ่มสารทางเคมีแบบแห้ง (เช่น เพอร์เพิล-เค) เพื่อสร้างกระแสของโฟมดับเพลิง ทำให้สามารถหยุดไฟได้เร็วขึ้น บางคันมีถังดับเพลิงแบบใช้แก๊ส สำหรับดับเพลิงจากไฟฟ้า คุณลักษณะเหล่านี้ทำให้รถดับเพลิงอากาศยานไปถึงอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว และดับไฟขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วได้

รถดับเพลิง อบต.

รถดับเพลิง 6 ล้อ ใช้ทำอะไรได้บ้าง

∇  ดับเพลิง กรณีเกิดอัคคีภัย
∇  ขนส่งนักผจญเพลิงและน้ำไปยังที่เกิดเหตุ
∇  จัดหาน้ำเพื่อต่อสู้กับไฟ
∇  ขนเครื่องมือ, อุปกรณ์ และท่อที่นักดับเพลิงต้องการ
∇  จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรณีเกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง

ประโยชน์และข้อดีของรถดับเพลิง 6 ล้อ

√ ใช้งานได้สะดวก
ประโยชน์และข้อดีแรกของรถดับเพลิง 6 ล้อ คือ สามารถใช้งานได้สะดวก ขับขี่ ควบคุมได้ง่าย รวมถึงยังใช้งานได้อย่างคล่องตัวในพื้นที่ชุมชนปัจจุบัน ซึ่งมีบ้าน อาคาร ตัวเรือน อยู่ติดกันอย่างหนาแน่น ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมา

√ คล่องตัว เข้าถึงพื้นที่ได้ง่าย
ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นรถบรรทุก แต่รถดับเพลิง 6 ล้อ เป็นรถที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก สามารถเข้าถึงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้ง่ายกว่ารถดับเพลิงขนาดใหญ่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไฟไหม้จะสามารถเข้าถึงที่หมายได้เร็วกว่า เหมาะสมกับในเขตชุมชน หรือ พื้นที่แออัด

ราคาถูกกว่ารถดับเพลิงคันใหญ่
นอกจากการใช้งานที่สะดวก บรรทุกน้ำที่ได้ขนาดที่เหมาะสม เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกแล้ว รถดับเพลิง 6 ล้อ ยังมีราคาที่ถูกกว่ารถดับเพลิงขนาดใหญ่ๆ อีกด้วย เหมาะสมสำหรับงบประมาณที่ อบต. หรือ เทศบาล สามารถจัดซื้อได้

รถดับเพลิงมีอุปกรณ์มาตรฐานอะไรบ้าง

1. ถังบรรจุน้ำ บรรจุน้ำได้ปริมาตรไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2. ระบบเครื่องสูบน้ำ สามารถดูดน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตรต่อนาที สามารถทำแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 450 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และ ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2559 และ มาตรฐาน ISO 14001
3. ระบบไฟฉุกเฉิน เป็นหลอดไฟ LED ให้แสงสีแดง โคมไฟเป็นชนิดสั้น
4. เครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉิน สามารถส่งสัญญาณฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 6 เสียง ขยายเสียงไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ และ ได้รับมาตรฐาน มอก.9001-2559
5. ท่อดูด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ขนาด 3 นิ้ว ยาว 20 ฟุต พร้อมข้อต่อท่อดูด
6. สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ
7. หัวฉีดน้ำแบบปรับฝอย ขนาด 2.5 นิ้ว
8. หัวฉีดน้ำด้ามยาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 36 เซนติเมตร
9. หัวกะโหลกกรองผงใช้กับท่อดูดน้ำ
10. ตะกร้าหวาย
11. มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อติดตั้งในที่เหมาะสม
12. แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม
13. อุปกรณ์สื่อสาร เช่น วิทยุสื่อสาร

แนะนำ รถดับเพลิง 6 ล้อ สำหรับ อบต. เทศบาล ( รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ชนิด 6 ล้อ )

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำแบบมาตรฐาน ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวน 6 ลูกสูบ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า เป็นรถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน พวงมาลัยผ่อนแรง แบบตัดหน้า ตอนหน้าเป็นเก๋ง มีประตู 2 ประตู มีที่นั่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งถังบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งบนแซสซีอย่างแข็งแรง และ ติดตั้งระบบท่อน้ำ แท่นปืนฉีดน้ำ ชุดหัวฉีดน้ำ สามารถใช้เป็นการดับเพลิงและระงับอัคคีภัย พร้อมบรรทุกน้ำดื่มน้ำใช้ โดยรถดับเพลิง จัดเป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

สนใจสั่งซื้อรถดับเพลิง 6 ล้อ หรือ สอบถาม tor รถดับเพลิง 6 ล้อ 2567 และหาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ ที่นี่ บริษัท พรหมศรีสุข156 จำกัด แหล่งรวม อุปกรณ์จราจร อุปกรณ์ดับเพลิง งานสาธารณสุข และสื่อการเรียนการสอน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ มามากกว่า 10 ปี พร้อมติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันใจ ประดุจญาติมิตร และยังมีบริการหลังการขายพร้อมดูแลเมื่อลูกค้าประสบปัญหา โดยการจัดซื้อทำตามระเบียบ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *