ที่ล็อคล้อรถ

ที่ล็อคล้อรถ

  • อุปกรณ์สามารถพกพาติดรถได้สะดวก
  • ใช้วัสดุอุปกรณ์ทำมาจากเหล็กเส้น ผ่านการเชื่อมโดยช่างฝีมือ
  • อุปกรณ์ แบ่งเป็น 2 ชิ้น ตัวครอบ และ ตัวล็อค เสียบปรับระดับ
  • สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎจราจรหรือเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถยนต์