ป้ายเตือนหัวเกาะและป้ายหยุดรอเข้าชั่ง โซล่าเซลล์

ป้ายเตือนหัวเกาะและป้ายหยุดรอเข้าชั่ง โซล่าเซลล์

  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอดไฟ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 327 ดวง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้ระมัดระวังเกาะกลางถนน