แผงพลาสติกกั้นจราจร แบบยืดได้

แผงพลาสติกกั้นจราจร แบบยืดได้

  • มีความสูง 110 ซม.
  • มีความยาวได้สูงสุด 200 ซม.( เมื่อดึงออก )
  • มีแถบสะท้อนแสง สามารถสะท้อนได้ดีในเวลากลางคืน
  • ใช้สำหรับกั้นพื้นที่หวงห้าม ใช้แบ่งเขตการทำงาน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการแบ่งเขต