ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

ป้ายสี่เหลี่ยมหยุดตรวจ แบบกล่องไฟ

  • มีหลอดไฟนีออน ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 2 หลอด
  • มีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบ 220V หรือแบบ 12V และ 220V
  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง หยุดตรวจ พร้อมชื่อหน่วยงานทั้ง 2 ด้าน
  • มีไฟไซเรน แบบหมุน เบอร์ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จำนวน 1 ดวง
  • ใช้สำหรับตั้งด่านตรวจของทหาร ตำรวจ งานปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ หน่วยราชการอื่นๆ