ป้ายหยุด โซล่าเซลล์

ป้ายหยุด โซล่าเซลล์

  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • มีป้ายหยุด ทรงแปดเหลี่ยม ขนาด 60 × 60 ซม.
  • หลอด ULTRA BRIGHT LED ขนาด 5 มม. จำนวน 86 หลอด
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้เพิ่มความระมัดระมังในการขับขี่ เมื่อมาถึงทางแยก