ป้ายโรงเรียน โซล่าเซลล์

ป้ายโรงเรียน โซล่าเซลล์

  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • มีป้ายรูปคนจูงเด็ก และ ป้ายเขตโรงเรียน
  • หลอดไฟ LED สีแดง และ สีเหลือง ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ติดตั้งบริเวณหน้าโรงเรียนเพื่อกระพริบเตือนให้ผู้ขับขี่รถอย่างระมัดระวังในบริเวณนี้