ป้ายคนข้ามถนน โซล่าเซลล์

ป้ายคนข้ามถนน โซล่าเซลล์

  • ใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • มีป้ายคนข้ามถนน และ ป้ายเขตทางข้ามถนน
  • หลอดไฟ LED สีแดง และ สีเหลือง ขนาด 5 มม. จำนวน 144 ดวง
  • ติดตั้งบริเวณหน้าเขตชุมชนเพื่อกระพริบเตือนให้ผู้ขับขี่รถอย่างระมัดระวังในบริเวณนี้