ไฟฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ทรงสามเหลี่ยม

ไฟฉุกเฉินโซล่าเซลล์ ทรงสามเหลี่ยม

  • มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีเขียว
  • ใช้ติดกรวยจราจร หรือ เป็นไฟฉุกเฉินติดรถยนต์
  • ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ หรือ ต่อสาย USB เพื่อชาร์จไฟได้
  • ใช้เพื่อแสดงเขตพื้นที่อันตราย พื้นที่ก่อสร้าง หรือ พื้นที่อุบัติเหตุ