ผ้ากันสะเก็ดไฟ SILICA FABRIC

ผ้ากันสะเก็ดไฟ SILICA FABRIC

  • กันไฟได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 1,000 องศา
  • ทอขึ้นมาจากเส้นใยซิลิก้า โดยมีปริมาณซิลิก้าไม่น้อยกว่า 96%
  • เป็นผ้ากันความร้อนเนื้อดีมาก ทนความร้อนสูง ผลิตโดยเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เหมาะสำหรับงานเชื่อมที่มีปริมาณของสะเก็ดไฟจากการเชื่อมในปริมาณมาก  คลุมชิ้นงานกันความร้อน หรือกันสะเก็ดไฟมาโดนชิ้นงาน เป็นต้น