ยางกันกระแทก

ยางกันกระแทก

  • เป็นลูกยาง ผลิตจากยางล้วน มีคุณภาพดี
  • นิยมติดตั้งเพื่อกันชนกำแพงตามจุดขนถ่ายสินค้า
  • มีหลายขนาด ทั้งเล็กและใหญ่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
  • ช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกำแพงและตัวรถ กรณีเกิดการกระแทกกัน