ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

ข้อต่อท่อประปาดับเพลิง ชนิดสวมเร็ว

♦ รายละเอียดทั่วไป

  • ทำด้วยอลูมิเนียม
  • ขนาดทางน้ำเข้า 4 นิ้ว
  • ขนาดทางจ่ายน้ำออก 2.5 นิ้ว
  • ใช้เป็นข้อต่อลดขนาดเมื่อหัวท่อประปากับหัวทางสูบน้ำของรถดับเพลิงมีขนาดต่างกัน