เสาแบ่งเลน สะท้อนแสง สูง 110 ซม.

เสาแบ่งเลน สะท้อนแสง สูง 110 ซม.

  • มีความสูง 110 ซม. ฐานกว้าง 50×50 ซม.
  • วัสดุทำจากพลาสติกเดียวกับถังขยะ ( PP )
  • มีแถบสะท้อนแสงสีขาว สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน
  • ใช้เพื่อแบ่งเขตแดนถนน บอกพื้นที่ก่อสร้าง ป้องกันเขตพื้นที่ห้ามเข้า เพื่อความปลอดภัย