กรวยจราจรพลาสติก แบบไม่มีแถบสะท้อนแสง

กรวยจราจรพลาสติก แบบไม่มีแถบสะท้อนแสง

  • กรวยจราจรพลาสติกไม่มีแถบสะท้อนแสง
  • ผลิตจากวัสดุพลาสติกเหนียว มีความคงทน ยืดหยุ่นสูง
  • กรวยจราจรมีให้เลือก 6 ขนาด มีความสูง 12 , 20 , 25 , 30 , 40 และ 90 ซม.
  • ใช้ล้อมรอบอาณาเขต เพื่อกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ล้อม , ใช้ในการแบ่งหรือรวมช่องทางการจราจร และนิยมใช้ในกีฬาหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น ฟุตบอล การวิ่ง เป็นต้น