ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน

ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน

♦ รายละเอียดทั่วไป

  • ทำด้วยทองเหลือง
  • ข้อต่อข้างหูเดียว สวมเร็ว-เกลียวใน