เทปสะท้อนแสง ลายเฉียง

เทปสะท้อนแสง ลายเฉียง

  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง-ดำ และ สีขาว-แดง
  • ใช้ติดบนพื้นหรือกำแพง เพื่อบอกขอบเขตพื้นที่
  • หน้าเทปมีความกว้าง 2 นิ้ว และมีความยาว 50 เมตร
  • ใช้ติดแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย พื้นที่ห้ามเข้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ