เทปกันลื่น เรืองแสงในที่มืด

เทปกันลื่น เรืองแสงในที่มืด

  • มีให้เลือก 1 สี คือ สีเขียว
  • เทปมีหน้ากว้าง 2.5 และ 5 ซม.
  • เทป 1 ม้วน มีความยาว 18 เมตร
  • นิยมติดตั้งบริเวณ บันได ทางหนีไป เป็นต้น