เครื่องดับเพลิง NON-CFC

เครื่องดับเพลิง NON-CFC ( HALOTRON )

  • สารระเหยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • สามารถดับไฟได้ทุกประเภท ในระยะใกล้ๆ ประมาณ 3-8 ฟุต
  • เหมาะกับสถานที่ที่ต้องการความสะอาด อาคาร สำนักงาน โรงงาน ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
  • เป็นน้ำยาเหลวระเหย ไม่มีสี ไม่ติดไฟ ไม่เป็นสื่อไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบ ไม่สกปรก และไม่เสียหายกับวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า