กระจกส่องใต้ท้องรถ มีไฟฉายและล้อเลื่อน

กระจกส่องใต้ท้องรถ มีไฟฉายและล้อเลื่อน

  • ทำจากกระจกเนื้อแก้วแท้
  • มีลักษณะเป็นทรงกลม ขนาด 12 นิ้ว
  • มีไฟฉาย ส่องสว่างติดตั้งอยู่บนด้ามจับ เพื่อใช้ในการส่องตรวจ
  • ใช้ตรวจหาวัตถุต้องสงสัยใต้ท้องรถ บนหลังคารถ หรือ ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก