ไฟไซเรน LED ฐานแม่เหล็ก

ไฟไซเรน LED ฐานแม่เหล็ก

  • หลอด LED จำนวน 8 ดวง
  • วัสดุทำจาก POLYCARBONATE
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 5V
  • ใช้สำหรับการเตือนภัย เตือนอันตราย ในพื้นที่ก่อสร้าง หรือ ในเขตจราจรคับคั่ง
  • ฐานเป็นแม่เหล็ก สามารถยึดติดกับโครงเหล็ก หรือ หลังคารถ โดยไม่จำเป็นต้องเจาะ