ไฟกระพริบ (ใช้ถ่าน) ติดกรวยจราจร

ไฟกระพริบ (ใช้ถ่าน) ติดกรวยจราจร

  • มีสีแดง
  • เหมาะสำหรับติดบนกรวยจราจรยามค่ำคืน
  • มีไฟ 2 จังหวะ คือ จังหวะแรกไฟกระพริบ / จังหวะสอง ไฟสีแดงจะสว่างตลอดเวลา
  • ใช้ติดด้านบนกรวยเพื่อแจ้งเตือน ในเขตพื้นที่อันตราย พื้นที่ด่านตรวจ หรือ พื้นที่อุบัติเหตุ