ไฟกระพริบ LED โซล่าเซลล์ (แบบกลม) ติดกรวยจราจร

ไฟกระพริบ LED โซล่าเซลล์ (แบบกลม) ติดกรวยจราจร

  • ประหยัดพลังงาน ไม่ต้องใช้ถ่าน
  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีแดง และ สีเหลือง
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์
  • เพื่อแจ้งเตือน ลดอุบัติเหตุ หรือ ในเขตพื้นที่อันตราย