ไฟกระพริบ LED สำหรับติดกรวยจราจร

ไฟกระพริบ LED สำหรับติดกรวยจราจร (แปดเหลี่ยม)

  • มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเหลือง และ สีแดง
  • สามารถมองเห็นในที่มืด ได้ในระยะ 600 เมตร
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ประหยัดไม่ต้องใช้ถ่าน
  • ใช้ติดบนกรวยจราจร เพื่อแจ้งเตือน การตั้งด่าน หรือ เขตพื้นที่อันตราย