ไฟกระพริบ LED สำหรับติดกรวยจราจร

ไฟกระพริบ LED สำหรับติดกรวยจราจร 

  • มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเหลือง และ สีแดง
  • สามารถมองเห็นได้ในที่มืด ในระยะ 600 เมตร
  • ใช้ติดบนกรวยจราจร เพื่อแจ้งเตือน การตั้งด่าน หรือ เขตพื้นที่อันตราย
  • ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงานไม่ต้องใช้ถ่าน