ชุดหมีกันไฟ ผ้า NOMEXlllA

ชุดหมีกันไฟ ผ้า NOMEXlllA

  • เส้นใยมีคุณสมบัติทนไฟได้เป็นอย่างดี
  • แถบสะท้อนแสงกันไฟ 3M สะท้อนแสงได้ดี
  • เหมาะสำหรับนักผจญเพลิง งานบรรเทาสาธารณภัย กู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น
  • ผลิตจากผ้า NOMEX LLLA มีน้ำหนัก 2 น้ำหนัก คือ ขนาด 4.5 OZ (บาง) และ ขนาด 6.0 OZ (หนา)