ขาตั้งดับเพลิง พร้อมป้ายสัญลักษณ์

ขาตั้งดับเพลิง พร้อมป้ายสัญลักษณ์

  • พร้อมแปะสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์เครื่องดับเพลิง
  • เหมาะสำหรับเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง ขนาด 10 – 20 ปอนด์
  • โครงสร้างมีวัสดุจากเหล็กและโลหะที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
  • สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและเหมาะกับวางไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย