หัวฉีด FIRE HOSE RACK

หัวฉีด FIRE HOSE RACK

  • หัวฉีดมีขนาด 1.5 นิ้ว
  • หัวฉีด ยี่ห้อ FIREMASTER
  • หัวฉีดทำจากทองเหลือง มีคุณภาพดี มีความมั่นคง แข็งแรง
  • สำหรับไว้ต่อกับสายส่งน้ำดับเพลิง เพื่อฉีดน้ำหรือสารเคมีออกไปดับเพลิง