หมวกดับเพลิง

หมวกดับเพลิง

  • เป็นหมวกดับเพลิงชนิด หงอนเดียว
  • ทำด้วยไฟเบอร์กลาส มีความแข็งแรง
  • มีด้วยกัน 2 รุ่น คือ แบบมีกระบังหน้า และ แบบไม่มีกระบังหน้า
  • สำหรับนักผจญเพลิง กู้ชีพกู้ภัย บรรเทาสาธารณภัย สวมใส่ที่ศีรษะเพื่อความปลอดภัย