หมวกดับเพลิง ยี่ห้อ BULLARD

หมวกดับเพลิง ยี่ห้อ BULLARD

  • หมวกดับเพลิงมาตรฐาน NFPA
  • หมวกดับเพลิงยี่ห้อ BULLARD รุ่น LTX
  • โครงสร้างของหมวกเป็นแบบ LT SERIES มีคุณสมบัติเพรียวลม สะดวกสบายเวลาสวมใส่
  • สำหรับนักผจญเพลิง กู้ชีพกู้ภัย งานบรรเทาสาธารณภัย ใช้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน