หมวกดับเพลิง

หมวกดับเพลิง

  • หมวกดับเพลิงมาตรฐาน NFPA
  • หมวกดับเพลิงยี่ห้อ BSP รุ่น 1500-2000F
  • สำหรับนักผจญเพลิง กู้ชีพกู้ภัย งานบรรเทาสาธารณภัย ใช้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • โครงสร้างของหมวกทำด้วยพลาสติกแข็ง ( THERMOPLASTIC ) พร้อมกระจกกันความร้อน ขนาด 4 นิ้ว