ถุงมือดับเพลิง

ถุงมือดับเพลิง รุ่น EURO VI

  • ติดแถบสะท้อนแสงที่หลังมือ
  • ผลิตจากผ้า NOMEX 3 ชั้น รัดข้อมือ
  • ได้รับมาตรฐาน EN 659 CE มาตรฐาน USA
  • สำหรับนักดับเพลิง นักผจญเพลิง กู้ชีพกู้ภัย งานบรรเทาสาธารณภัย สวมใส่ในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย