รองเท้ายางดับเพลิง แบบมีหูหิ้ว

รองเท้ายางดับเพลิง แบบมีหูหิ้ว

  • หัวรองเท้าชนิดเสริมเหล็ก
  • รองเท้ายางดับเพลิง ยี่ห้อ MT
  • สำหรับสวมใส่กับชุดดับเพลิง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
  • ทำจากยางสังเคราะห์กันความร้อน กันไฟไหม้ กันน้ำมัน และกันเคมีสูงไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว