เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

เครื่องดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

  • ชนิดผงเคมีแห้ง
  • ประสิทธิภาพในการดับไฟ CLASS A B และ C
  • เหมาะใช้ในอาคารพักอาศัย บ้าน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • ผงเคมีไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากทำปฏิกิริยากับความร้อนแล้วไม่เกิดก๊าซพิษ