เครื่องดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

เครื่องดับเพลิง ชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (ซีโอทู)

  • ประสิทธิภาพในการดับไฟ CLASS B และ C
  • สามารถดับไฟได้ในระยะใกล้ๆ และพื้นที่อับอากาศ
  • เหมาะใช้ในอาคารพักอาศัย บ้าน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • ภายในจะบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกอัดแน่นจนเป็นของเหลว