ตู้เก็บสายดับเพลิง 

ตู้เก็บสายดับเพลิง (เฉพาะตู้)

  • มีขนาด 55X65X20 ซม.
  • ประตูเปิดขวา-บานพับซ้าย
  • สำหรับเก็บสายดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง
  • ด้านหน้าเป็นกระจกใสพร้อมขอบยางรองกระจก