ยูโรเทปติดกรวย ยืดหดได้

ยูโรเทปติดกรวย ยืดหดได้

  • สามารถยืด-หด ได้
  • มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีขาว-แดง และ สีเหลือง-ดำ
  • มีให้เลือกความยาวได้ 2 ขนาด คือ 3 เมตร และ 5 เมตร
  • ใช้เพื่อกั้นเขตงานก่อสร้าง พื้นที่ห้ามเข้า หรือ พื้นที่เขตหวงห้าม