ชุดตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน

    ชุดตรวจสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน

    • ยี่ห้อ ไรท์ซายน์
    • สำหรับตรวจยาอี ยาไอซ์ ยาบ้า
    • ชุดตรวจสารเสพติด ที่ร้านขายยา ปปส. นิยมใช้
    • ราคาจำหน่ายต่อ 1 กล่อง ( 50 ชุดทดสอบ )