แผงกั้นจราจร แบบถอดประกอบได้

แผงกั้นจราจร แบบถอดประกอบได้

  • ทำจากวัสดุพลาสติก PE มีความมั่งคง แข็งแรง
  • มีขนาดความสูง 1 เมตร และขนาดความกว้าง 1.5 เมตร
  • สามารถแยกถอดประกอบได้ ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
  • ใช้สำหรับกั้นพื้นที่หวงห้าม ใช้หยุดเพื่อตรวจ หรือ แลกบัตร ใช้แบ่งเขตการทำงาน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบในการแบ่งเขต