ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์

ป้ายเชฟรอน โซล่าเซลล์

  • ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง
  • หลอดไฟ LED ขนาด 5 มม. จำนวน 90 ดวง
  • ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์ สีเหลือง-แดง
  • ใช้สำหรับเตือนผู้ใช้รถ ให้เพิ่มความระมัดระวังทางโค้งต่างๆ