ตู้เก็บสารเคมี สำหรับสารไวไฟ

ตู้เก็บสารเคมี สำหรับสารไวไฟ

  • ตู้มีขนาด 165X109X45 ซม.
  • สำหรับเก็บสารเคมี และ วัตถุไวไฟ
  • ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี หนา 1 มม.
  • เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA COMPLIANT, NFPA CODE 30