หัวฉีดลำตรง ทองเหลือง

หัวฉีดลำตรง ทองเหลือง

  • หัวฉีดดับเพลิง ยี่ห้อ FIREMASTER
  • วัสดุมีให้เลือก 2 ชนิด คือ อลูมิเนียม และ ทองเหลือง
  • ทางน้ำเข้ามีให้เลือก 2 ขนาด คือ 1.5 นิ้ว และ 2.5 นิ้ว
  • สำหรับไว้ต่อกับสายส่งน้ำดับเพลิง เพื่อฉีดน้ำหรือสารเคมีออกไปดับเพลิง