บอลวาล์ว

บอลวาล์ว

♦ รายละเอียดทั่วไป

  • เป็นวาล์วแบบสองชิ้น
  • บอลวาล์ว ยี่ห้อ AZUMA
  • มี 2 ขนาด คือ ขนาด 2.5 นิ้ว และ 4 นิ้ว
  • เป็นวาล์วที่นิยมใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดของเหลว