เครื่องดับเพลิง AUTOSPRINKLE

เครื่องดับเพลิง AUTOSPRINKLE

  • สีเขียว แบบ NON-CFC : สีแดง แบบเคมีแห้ง
  • ดับเพลิงได้เองเมื่อเกิดเพลิงไหม้โดยที่ไม่มีคนอยู่
  • เครื่องดับเพลิงแบบอัตโนมัติ ( ชนิดผงคงมีแห้ง และ ชนิดสารสะอาด )
  • เหมาะสำหรับในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือพื้นที่ที่ยากแก่การเข้าถึง