ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม.LED 230 ดวง

ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ขนาด 300 มม.LED 230 ดวง

  • มีขนาดโคม 300 มิลลิเมตร
  • แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 10 วัตต์
  • หลอดไฟ LED จำนวน 230 ดวง
  • มีให้เลือก 2 สี คือ สีเหลือง และ สีแดง
  • นิยมติดตั้งเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้ความระมัดระวังในการสัญจร