อุปกรณ์จราจร – อุปกรณ์ดับเพลิง
สื่อการเรียนการสอน – งานสาธารณสุข

      บริษัท พรหมศรีสุข156 จำกัด จำหน่ายและติดตั้ง โดยช่างผู้ชำนาญการ มีคุณภาพ ได้มาตราฐานสากล โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มามากกว่า 10 ปี อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น แขวงการทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยราชการอื่นๆ ตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ ทุกประการ

we sell EVERYTHING you want

ลูกค้าของเรา

กระทรวงคมนาคม : แขวงทางหลวงพิษณุโลก แขวงทางหลวงนครสวรรค์ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด : พิษณุโลก สุโขทัย นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น : เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลตำบลนครไทย เทศบาลตำบลหัวรอ เทศบาลตำบลเนินมะปราง เทศบาลตำบลสากเหล็ก เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว เทศบาลขาณุวรลักษบุรี 
เอกชน : ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส 

กระทรวงคมนาคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เอกชนและหน่วยงานอื่นๆ

              บริษัท พรหมศรีสุข156 จำกัด มีความมุ่งมั่นเพื่อให้คนไทยได้รับความปลอดภัยจากการทำงาน โดยใช้อุปกรณ์ และ เครื่องมือที่ถูกต้อง เหมาะสม มีคุณภาพและมีมาตรฐาน นำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ตามนโยบายคุณภาพคือ “สร้างสินค้าและบริการที่ลูกค้าประทับใจ พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” หากท่านมีปัญหาทางบริษัทฯ พร้อมให้คำปรึกษาอย่างเต็มใจในนามบริษัท พรหมศรีสุข156 จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านในการใช้บริการตลอดไป